close
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Bilge

Yrd. Doç. Dr.Bilgehan Bilge

Doğum Yeri / Tarihi: Eskişehir / 1966
Yabancı Dil: İngilizce - Rusça
Uzmanlık Alanı: Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Doktor Özgeçmişi

Eğitimi
 • Eskişehir Atatürk Lisesi -1983
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1989
 • İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji ABD- 1997
 
İş Deneyimleri:
 • Mardin/Midyat Sağlık Ocağı: (1989-1990)Tıbbi Mecburi Hizmet. Pratisyen Hekim.
 • Bodrum Alman Hastanesi: (1997-1999) Hastane Kurucu Başhekimi ve Nöroşirurji Klinik Şefi,
 • Gölcük Donanma Hastanesi: (1999-2000) . Askerlik Yükümlülüğü: Nöroşirurji Tabip Asteğmen 
 • Marmaris Devlet Hastanesi: (2000-2008) .Nöroşirurji Uzmanı.
 • Marmaris Akademia Tıp Merkezi: (2002-2005) Kurucu Başhekim.
 • Bodrum, Özel Bodrum Hastanesi: (2008-2011) Nöroşirurji Uzmanı.
 • İstanbul Kolan Hastanesi: (2011-2013) Nöroşirurji Uzmanı.
 • Vatan-Alman-Üniversal Hastaneleri CEO’su: (2013-2014)
 • İstanbul Hospitalist Hastanesi: (2014-2018) Tıbbi Yatırım Danışmanı, Nöroşirurji Uzmanı.
 • İstanbul Cerrahi Hastanesi: (2018- ….) Nöroşirurji Uzmanı.

Tecrübe Alanları:
 • Fonksiyonel Sterotaktik Nörocerrahi: ( Parkinson, Alzheimer, Distoni, Spastisite, Tremor, Ağır depresyon, Ağrı sendromlarının cerrahi tedavisi.)
 • Migren ve idiopatik baş ağrılarının cerrahi tedavisi,
 • Boyun, sırt ve bel fıtıklarının cerrahi tedavisi,
 • Beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi, beyin kanamalarının cerrahi tedavisi,
 • Beyin ve omurilik tümör cerrahisi,
 • Yetişkin ve pediatrik omurga hastalıklarının cerrahi tedavisi: Skolyoz, omurga ve omurilik tümörleri, doğuştan gelen omurga ve omurilik hastalıkları, doğuştan ve kazanılmış omurga deformasyonları.
 • Minimal invaziv omurga cerrahisi. (Laser, Cryo, RF.) ile Boyun ve bel fıtığı cerrahisi.

Üye olduğu dernek ve kurumlar:
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Türk Omurilik Felçlileri Derneği Bilimsel Danışmanı
 • EANS Europian Associassion of Neurosurgical Societies
 • AANS American Association of Neurological Surgeons

Yayın ve Tebliğler

 • PARAVERTEBRAL MUSCLE HERNIATION: A MODEL FOR THE HISTOPATHOGENESIS OF PERIDURAL FIBROSIS B BİLGE, S ERBAYRAKTAR, A KILIÇALP, A ÖSÜN - norosirurji.dergisi.org
 • TÜBERKÜLOM'DA TANI GÜÇLÜĞÜ -
  T Mertol, C Özdemir, B Bilge - 1993 - mitosweb.com
 • PERİDURAL FİBROZİS HİSTOPATOGENEZİNE YÖNELİK PARAVERTEBRAL KAS FITIKLAŞMASI MODELİ - B BİLGE, S ERBAYRAKTAR, A KILIÇALP, A ÖSÜN - norosirurji.dergisi.org
 • GİANT THROMBOSED ANEURYSM OF THE VERTEBRAL ARTERY İN CHİLDHOOD: AN EXTREMELY RARE CASE - MU Kiriolu, E Ucar, A Osun, M Manisali..B Bilge - European journal of …, 1998 - Elsevier
 • ASTROCYTOMAS AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING - T MERTOL, Ö Arif, B BİLGE, A Ümit, M GÖNER - norosirurji.dergisi.org

 

Sözel Bildiriler
 • HİDROSEFALİ CERRAHİSİ VE KOMPLİKASYONLARI-1991 Nöroşirurji Kongresi
 • SEREBRAL TUBERKÜLOM-VAKA SUNUMU-1991 Nöroşirurji Kongresi
 • GLİAL TÜMÖRLERDE GRADE’LENDİRMEDE MRI YORUMLARI-1992 Nöroşirurji Kongresi
 • POSTERİOR SİRKÜLASYON ANEVRİZMALARI-1992 Nöroşirurji Kongresi
 • PİCA ANEVRİZMALARI-1993 Nöroşirurji Kongresi
 • PILD ve PILN SONUÇLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ-1993 Nöroşirurji Kongresi
 • DİSSEKKAN VERTEBRAL ARTER ANEVRİZMASI-1994 Nöroşirurji Kongresi
 • SUARAKNOİD KANAMALI OLGULARDA HİDROSEFALİ-1994 Nöroşirurji Kongresi
 • POSTERİOR FOSSA EPİDURAL HEMATOMLARI-1994 Nöroşirurji Kongresi
 • MULTİFOKAL GLİOMLAR-1995 Nöroşirurji Kongresi
 • EPİDURAL FİBROZİS VE FİZYOPATOLOJİSİ-1996 Nöroşirurji Kongresi
 • EPİDURAL FİBROZİS ETİYOLOJİSİ ÜZERİNE GÖRÜŞ-1996 Nöroşirurji Kongresi
 • ASAB SENDROMU-1999 Nöroşirurji Kongresi
 • İDİOPATİK HİPERTANSİYON VE SERVİKAL DİSK HERNİLERİ-2001 Nöroşirurji Kongresi
 • İDİOPATİK HİPERTANSİYONLU SERVİKAL DİSK HERNİSİ HASTALARINDA POSTOPERATİF KAN BASINCI REGÜLASYONU-2001 Nöroşirurji Kongresi
 • SERVİKAL DİSK HERNİSİ VE VERTİGO-1999 Nöroşirurji Kongresi
 • KALSİFİYE SEFAL HEMATOM CERRAHİSİNDE FARKLI YAKLAŞIM –OLGU SUNUMU-1999 Nöroşirurji Kongresi


Up