close
Uzm. Dr. Feyzi Özçınar

Uzm. Dr.Feyzi Özçınar

Doğum Tarihi:  
Yabancı Dil: 
Uzmanlık Alanı: Radyoloji

Doktor Özgeçmişi 

Eğitim:
 • 2020-….: İstanbul Cerrahi Hastanesi radyoloji uzmanı, İstanbul
 • 2014-2020: Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji uzmanı, İstanbul
 • 2009-2013: Radyoloji Uzmanlığı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 • 2009: Ağrı Patnos Devlet Hastanesine doktor olarak çalıştı, Ağrı
 • 2009: Klinik Farmakoloji Uzmanlığı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmit
 • 2008: Dahiliye Uzmanlığı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
 • 2007-2008:  Anatomi Uzmanlığı, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ
 • 2000-2007: Tıp Doktorluğu, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Tecrübe Alanları:
 • · Ultrasonografi

            Batın Ultrason

            Yüzeyel Ultrason

            Kas-İskelet Sistemi Ultrason

 • Doppler Ultrason
 • Meme Görüntüleme ve Girişim

            Ultrasonografi

            Mamografi

            İnce İğne Biyopsisi, kor biyopsy

 • Geleneksel radyoloji
 • Toraks görüntüleme

           BT, MRG, Transtorasik biyopsi

 • Kardiyovasküler görüntüleme

            BT ve MRG

 • Nöroradyoloji görüntüleme

            BT ve MRG

 • Kas-İskelet sistemi görüntülemesi ve müdahale

            BT, MRG ve MRG artrografi

 • Batın görüntüleme

           BT, MRG, Tru-cut karaciğer biyopsisi.

 • Pediyatrik Görüntüleme

            USG, Doppler USG, BT, MRG

Kurs ve Sertifikalar:
 • 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, (Kasım 2010)
 • Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, Antalya, Türkiye (Kasım 2010)
 • 1. Ulusal Meme Görüntüleme Sempozyumu Kongresi, Ankara, Türkiye (Mayıs 2010)
 • Türk Nöroradyoloji Derneği, Travma ve Enfeksiyon Nöroradyoloji Kursu, İstanbul, Türkiye (Mart 2010)
 • Türk Nöroradyoloji Derneği, AFIP’ten Akademisyenlerin Katıldığı Uluslar arası Nöroradyoloji Kursu, İstanbul, Türkiye (Eylül 2010)
 • 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, (Kasım 2011)
 • 2. Ulusal Meme Görüntüleme Sempozyumu Kongresi, Ankara, Türkiye (Mayıs 2011)
 • Uluslar arası Radyoloji, İstanbul, Türkiye (Eylül 2011)
 • 16. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Toplantısı, Ankara, Türkiye (Mayıs 2011)
 • 3. Ulusal Meme Görüntüleme Sempozyumu Kongresi, Ankara, Türkiye (Mayıs 2012)
 • Radyoloji Kış Okulu, Antalya, Türkiye (Ocak 2012)
 • 2018 CIRSE Yıllık Kongresi, Kardiyovasküler Ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Barselona, İspanya (Eylül 2016)
 • 2017 ECR yıllık kongresi, Avrupa Radyoloji Kongresi, Viyana Avusturya (Mart 2016)
Üye Olduğunuz Dernek ve Kurumlar:
 • Türk Radyoloji Derneği (2009 – Halen)
 • Tıbbi Ultrasonografi Derneği (2009 – Halen)
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği (2011-Halen)
 • Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi (2018-Halen)

  Yayın ve Tebliğler

  SÖZLÜ VE POSTER SUNUMLARI

  1. ZeynebYuceler, Yasin Gorucu, FeyziÖzçınar, YildiraySavas, AdemKiris. Bilateral Renal Lenfanjiektazi Olgu Sunumu. E-poster, Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, 2010.
  2. Tuba Selcuk, ZeynebYuceler, FeyziÖzçınar, YildiraySavas, AdemKiris.Dev İntra-Abdominal Schwannoma: Bir Olgunun Görüntüleme Bulguları. E-poster, Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, 2010.
  3. HafizeOtcu, ZeynebYüceler, FeyziÖzçınar, RıdvanKarahasanoglu, MemduhDursun, AdemKiris. Femoral Hidatik Hastalığı: Bir Olgunun Görüntüleme Bulguları. E-poster, Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, 2010.
  4. Zeyneb Yuceler, Feyzi Özçınar, Cigdem Ozkara Bilgili, Adem Kiris. Ana Damarlara Baskı Yapan Retrosternal Büyümüş Tiroid Bezi, E-poster, Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, 2010.
  5. FeyziÖzçınar, Sabri Oğullar, KubilayYenigül, AdemKiris. Subependimal Dev Hücreli Astrositom: Bir Olgunun Görüntüleme Bulguları. E-poster, Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, 2011.
  6. FeyziÖzçınar, Sabri Oğullar, Ali Aslan Özel, AdemKiris. Toraksta Caput Humeri, nadir bir travma olgusu: Bir Olgunun Görüntüleme Bulguları. E-poster, Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, 2011.
  7. FeyziÖzçınar, FurkanKılıncKartal, Mustafa Diker, AdemKiris. Koroner stentli ve greftli hastalarda 128-kesitli çift enerjili BT ile Koroner Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi. E-poster, Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, 2011.
  8. FeyziÖzçınar, Berna Özcinar, BetulOzdil, AdemKiris. Tam Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi, iki olgunun görüntüleme bulguları 128 kesitli çift enerjili BT kullanarak. E-poster. Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, 2012.
  9. FeyziÖzçınar, Berna Ozcinar, BetulBelkısToklu, AdemKiris. Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon, iki olgunun görüntüleme bulguları 128 kesitli çift enerjili BT kullanarak. E-poster. Türk Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı, 2012.
  10. FeyziÖzçınar, Turkan Ikizceli, Tuba Selcuk Can, Akut göğüs ağrılı hastaların üçlü dışlama tekniği ile 128 kesitli çift enerjili BT kullanılarak değerlendirilmesi, Anadolu Tıbbi Araştırmalar Dergisi 2019; 4 (1): 23-40


  Up