close
Uzm. Dr. Feryal BİÇER TÜRKMENOĞLU

Uzm. Dr.Feryal BİÇER TÜRKMENOĞLU

Doğum yYeri / Tarihi:   1972
Yabancı Dil:   İngilizce
 

Doktor Özgeçmişi

Uzmanlık Eğitimi
 • 2002 -2008 Asistanlık:                      Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • 1990 - 1999 Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce tıp)
 • 1986 - 1990 Lise: İSTEK Özel Belde Lisesi-Istanbul (burslu)

İş Deneyimi
 • 2012 Nisan- halen İstanbul Cerrahi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı
 • 2011 Haziran-Aralık Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı
 • 2011 Şubat-Mayıs Erdem Hastanesi (Çamlıca) Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı
 • 2008 – 2010 Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı (Ayrıca Ağrı Polikliniği kurulması ve ağrı tedavisi hizmetinin sağlanması)
 • Yozgat Akdağmadeni Sağlık Grup Başkanı
 • 2002 -2008 Asistanlık: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • 2000 -2001 Tıbbi danışmanlık firmasında pratisyen hekimlik, KUNART
 • 1997-1998 Leiden Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB bölümünde staj 
 • Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve travmatoloji bölümünde staj

Uzmanlık Sonrası Görevler
 • Yozgat Akdağmadeni Devlet hastanesi
 • Erdem Hastanesi (Çamlıca)
 • Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü

Klinik Deneyimi
 • Genel anestezi (Kardiyovasküler anestezi, Nöroanestezi, Pediatrik anestezi de kapsamlı olarak, Obezite Cerrahisinde anestezi, geriyatrik anestezi)
 • Rejyonal anestezi (Spinal blok, Epidural blok, Kaudal blok, Aksiller brakiyal pleksus bloğu, Femoral ve siyatik sinir blokları, Interskalen brakiyal pleksus bloğu )
 • Postoperatif yoğun bakım ünitesi
 • Algoloji
 
Tecrübe Alanı

Anestezi ve Reanimasyon

 
Üyelikler
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Ağrı Derneği
 • Rejyonal Anestezi Derneği
 • Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Avrupa Pediatrik Anestezi Federasyonu
 

Yayın ve Tebliğler

 1. E. Özveren, , T. Umuroğlu Öncel, Z. Eti, L. Türkeri, F.Y. Göğüş, M. Özyürek, F. Biçer. Sıçanlarda intravenöz propofol infüzyonunun sitohin gen ekspresyonuna etkisinin invitro araştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Eylül-Ekim 2007, cilt: 35, Ek sayı:1

 2. R. Göz, , B. Ay, Z. Eti, L. Türkeri, F.Y. Göğüş, M. Özyürek, F. Biçer. Sıçanlarda intravenöz deksmedetomidin infüzyonunun sitohin gen ekspresyonuna etkisinin invitro araştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Eylül-Ekim 2007, cilt: 35, Ek sayı:1

 3. F.Y. Göğüş, F. Biçer, T. Umuroğlu, Z. Eti, F. Özdemir. Epidural anestezide propofol sedasyonunun serum glukoz ve lipid düzeylerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Eylül-Ekim 2006, cilt: 34, Ek sayı:1

 4. F. Biçer, Z. Eti, K. Altun, F.Y. Göğüş. Postoperatif ağrı tedavisinde ketamin uygulama yöntemi ve morfin gereksinimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Eylül-Ekim 2006, cilt: 34, Ek sayı:1

Kongre, seminer ve kurslar
 • 2013 Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
 • 2009 Aile Hekimliği Sertifikası
 • 2009 Ulusal Rejyonal Anestezıyoloji Kongresi
 • 2008 Kadavrada Periferik Sinir Bloğu Teknikleri Kursu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2007 9. Ulusal Ağrı Kongresi
 • 2007 Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
 • 2006 Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
 • 2005 8. Ulusal Ağrı Kongresi
 • 2004 7.Ulusal Ağrı Kongresi
 • 2001 İşyeri Hekimliği Sertifikası

 Up