close
Op. Dr. Mahmut Doğan

Op. Dr.Mahmut Doğan

Doğum Yeri / Tarihi: 16.08.1983, Almanya
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca
 

Doktor Özgeçmişi

Eğitim
 • 2009-2013   Bakırköy Dr. Sadi Konuk  E.A.Hastanesi, Genel Cerrahi İhtisası
 • 2001-2007   İstanbul Universitesi Tıp Fakültesi
 • Denizli Cumhuriyet Lisesi

Uzmanlık Sonrası Görevler
 • Ağrı Devlet Hastanesi
 • Özel Büyükçekmece Kolan Hastanesi

İş Deneyimi
 • Kütahya Gediz 1. Nolu Sağlık Ocağı (2007 Aralık-2007 Ocak ),Pratisyen Hekim
 • Ağrı Devlet Hastanesi (Aralık 2013- Ocak 2016)
 • Özel Büyükçekmece Kolan Hastanesi(Şubat 2016-2017)
 • İstanbul Cerrahi Hastanesi (Eylül 2017 den itibaren)

Üye Olduğu Kurum ve Dernekler
 • Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Yayın ve Tebliğler

 • Hafif Şiddetteki Safra Kaynaklı Pankreatitlerde Erken Ve Geç Kolesistektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması


A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 • A1 Bozkurt MA, Kapan S, Gönenç M, Doğan M, Ünsal GÜ, Kalayvı MU, Alis H. Is laparoscopic appendectomy going to be standard procedure for acute appendicitis; a 5-year single center experience with 1788 patients.’ European Journal of Trauma and Emergency Surgery 2014’
 • A2 Turhan A., Kapan S., Doğan M.Aygün E., “Wandering Spleen ‘report of two cases ‘”International Medical Case Reports Journal 2010:3 19–22
 • A3 Kocatas A1, Dural AC1, Sever N2, Kankaya B1, Dogan M1, Yegen G3, Gonenc M1, Bilgic BM3, Bedirhan MA4, Alis H1 Minimal invasive endoscopic management of synchronous granular cell tumours in the colon and posterior mediastinum. J Minim Access Surg. 2014 Jan;10(1):34-6
 • A4 Ahmet Cem Dural,Muhammet Ferhat Çelik, Hakan Yiğitbaş, Cevher Akarsu, Mahmut Doğan, Halil Alış , Laparoscopic recection and intracorporeal anastomozis of perforated small bowel caused by fish bone ingestion, Ulusal travma ve acil cerrahi derg.November 2016, Vol 22, No 6

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 
 • B1 Bozkurt MA, Kalaycı MU, Doğan M, Karabulut M, Alış H. Sol diafram yaralanması tespiti nasıl yapılmalıdır? Genel Tıp Derg 2012;22(4):121-24

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 • C1. İlhan, M., Kocataş, A., Yanar,F., Doğan, M., Karabulut, M., Köneş, O., H. Aliş, “Akut kolesistit tanısıyla yapılan laporoskopik kolesistektomi olgularımızın değerlendirilmesi “8. ulusal travma ve acil cerrahi kongresi Antalya -Türkiye, Eylül 2011
 • C2. Yanar, F., Bozkurt, MA., Karabulut, M., Doğan, M., İlhan, M., Kocataş, A.,Aliş H., “Sol torakoabdominal bölge delici-kesici alet yaralanmalarında laporoskopi rutın olarak yapılmalı mıdır?” 8. ulusal travma ve acil cerrahi kongresi Antalya -Türkiye, Eylül 2011
 • C3. Köneş O, Bozkurt MA, Kocataş A, Doğan M, Kalayc MU, İlhan M, Alış H. , “Özofagus Varis Kanamalı Olgularda Bant Ligasyon Deneyimimiz 8. ulusal travma ve acil cerrahi kongresi Antalya -Türkiye, Eylül 2011
 • C4. Karabulut, M Kalaycı MU Kapan, S., Doğan,M., Şahin,N., Gök,i., Aliş, H, “Akut mekanik intestinal obstrüksiyon nedeniyle ostomi açılan olgularda klinik deneyimlerimiz” Ulusal Kolon rektum cerrahi kongresi Mayıs, 2011 antalya
 • C5. Güzey ,D., Doğan, M., Temizgönül,KB Bozkurt MA.,Soylu A., H. Aliş. “30 yıl sonra klinik bulgu veren posttravmatik intraperikardial diafragma hernisi’8. ulusal travma ve acil cerrahi kongresi Antalya -Türkiye, Eylül 2011
 • C6. Gönenç M., Doğan M., Turhan A.N., Kapan S., H. Alis “Paratiroidektomi Sonrası kalsium ölçümü parathormon ölçümünün yerini alabilirmi? .” 5.Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi Antalya -Türkiye, Nisan 2011
 • C7 Bozkurt M.A., Gemici E., İlhan M.,Deniztaş C., Doğan M.,Alis H.”Anal Manometri Sonuçlarımız” 13.Ulusal Kolon rektum cerrahi kongresi Mayıs, 2011 antalya
 • C8 Karabulut M., Kalaycı M.,Kapan S., Doğan M.,Şahin N.,Gök İ.,Alis H.” Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Nedeniyle Ostomi Açılan Olgularımız” 13.Ulusal Kolon rektum cerrahi kongresi Mayıs, 2011 antalya
 • C9 Gönenç M., Kapan S. , Dinç M. Doğan M., Gök İ., Başoğlu İ.,Büyükaşık S.,Alis H. “Laparoskopik Apendektomi Komplikasyonu Geriye Dönük Analiz “13.Ulusal Kolon rektum cerrahi kongresi Mayıs, 2011 antalya
 • C10 dural a.c,akarsu c,yırgın h,dogan m,kalaycı m.u,kocatas a,kones o,alıs h. “SHORT TERM OUTCOMES OF SINGLE PORT VERSUS CONVENTIONAL LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY: A PROSPECTIVE RANDOMISED TRIAL” ESS 2012 İSTANBUL ,KASIM
 • C11 CELIK M.F,KONES O,SAHIN N,DURAL A.C,GONENC M,DOGAN M,ARAS A,ALIS H. “feasıbılıty of fast track surgery for perforated peptıc ulcer dısease” ESS 2012 İSTANBUL ,KASIM
 • C12 CELIK M.F,DURAL A.C, DOĞAN M,1KONES O, AKARSU C.A,KALAYCI M.U1 HALIL ALIS “SINGLE-INCISION LAPAROSCOPIC SURGERY (SILS) FOR APPENDECTOMY: INITIAL EXPERIENCE” ECTES 2012
 • C14 ROBOTİK CERRAHİ UYGULANAN OLGULAR : İKİ YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ KOCATAŞ A , DURAL C, DOĞAN M, KÖNEŞ O, ALIŞ H. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2012 23-27 MAYIS 2012
 • C15MEME KANSERİ TANILI OLGUDA POSTERİOR MEDİASTEN VE HAPATİK FLEKSURA YERLEŞİMLİ SENKRON GRANULER HÜCRELİ TÜMÖR OLGU SUNUMU Kocataş A, Dural C, Deniztaş C, Alış H. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012
 • C16 Tek porttan standart aletlerle yapılan laparoskopik apendektomi olgularımız Kones O, Doğan M, Kalaycı MU, Kocataş A, Alış H. Ulusal Cerrahi Kongresi 2012
 • C17 Gastrointestinal Sistemin Nadir Acillerinden Nöroendokrin tümörler ,Ali kocataş, Ahmet Cem Dural , Mehmet Abdussamet Bozkurt, Mahmut Doğan, İlhan Gök , Murat Gönenç, Hakan Yiğitbaş ,Mustafa Uygar Kalaycı ‘9. Ulusal Acil Travma ve Cerrahi Kongresi’ 2013
 • C18 Akut Nekrotizan Pankreatit Sonrassı Gelişen Bir Gastokutanöz Fistül, deniz güzey, cevher akarsu , hakan yiğitbaş , hakan yırgın , Mahmut doğan ,Burak kankaya , gulay şahin ‘9. Ulusal Acil Travma ve Cerrahi Kongresi’
 • C19 Akut mezenter iskemide cerrahi tedavi sonuçlarımız , Süleyman Bademler, Süleyman Büyükaşık, Mahmut Doğan ,Ali kocataş , Cem Dural , Mustafa Kalaycı , Yaşar Doğan , Halil Alış ‘9. Ulusal Acil Travma ve Cerrahi Kongresi’ C20 Kocataş A, Bozkurt MA, Gönenç M, Kapan S, Sever N, Doğan M, Köneş O, Kalaycı MU, Alış H. Nöroendokrin tümörlerde patolojik evreleme ile lokal ve sistemik yayılım arasındaki ilişki: 30 vakanın analizi. 6. Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013. C21 Bozkurt MA, Kocataş A, Doğan M, Gönenç M, Kapan S, Güzey D, Çelik F, Kalaycı MU, Alış H. Robotik kolorektal cerrahi: Tek merkezden ilk deneyimler ve sonuçlar. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013. C22 Kocataş A, Bozkurt MA, Şahin G, Doğan M, Akarsu C, Karakaya MA, Kalaycı MU, Alış H. Longo prosedürü hangi amaçla yapılmalıdır? . XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2013. C23 Minimal invaziv paratiroidektomi: İlk deneyimlerimiz. Dural C, Akarsu C, Doğan M, Aras A, Selçukbiricik Ö, Koyuncu A, Yılmaz Güneş B, Kalaycı MU, Alış H. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 2013; 25 – 28 Nisan, Antalya C24 Robotik adrenalektomide ilk sonuçlarımız. Akarsu C, Dural C, Kankaya B, Köneş O, Mert M, Bademler S, Doğan M, Kalaycı MU, Doğan Y, Alış H. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 2013; 25 – 28 Nisan, Antalya


  Up