close
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Taş

Dr. Öğr. ÜyesiTuncay Taş

Dr. Öğretim Üyesi
Doğum Yeri / Tarihi: 28 Temmuz 1980, Malatya

Doktor Özgeçmişi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
  • Türk Üroloji Derneği
  • Türk Tabipler Birliği
  • Endoüroloji Derneği
  • Avrupa Üroloji Derneği

Yüksek Lisans Tezleri

Laparoskopik sanal gerçeklik (virtual reality) simülatör eğitiminin ürolojik cerrahide uygulanabilirliği ve etkinliği:çift kör randomize çalışma

Tez danışmanları: İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Dr. Osman Ceylan ve Heilderberg Üniversitesi, Almanya Üroloji Kliniği, Dr. Doğu Teber

Patent ve Ödüller 

Araştıma raoru 2010/09042 nolu Faydalı model buluşu, TÜBİTAK-Patent, TBF-1 Destek, Türkiye Keşfi: Laparoskopik MR (model gerçeklik) Eğitim Simülatörü

Ünvanı: Üroloji Uzmanı
Öğrenim Durumu: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004
İhtisas: İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010

Yayın ve Tebliğler

1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.1 Hazar AI, Cakiroglu B, Sakalli E, Balci MB, Eyyupoglu E, Tas T, Sinanoglu O, Tuzlali P, Cilesiz NC. The histology and the proapoptotic control in the ipsilateral and the contralateral testes following unilateral vasectomy. Arch Ital Urol Androl. 2015 Sep 30;87(3):198-203.

1.2 Cakiroglu B, Sinanoglu O, Tas T, Hazar IA, Balci MB.The effect of inclined position on stone free rates in patients with lower caliceal stones during SWL session. Arch Ital Urol Androl. 2015 Mar 31;87(1):38-40.

1.3 Cakiroglu B, Tas T, Eyyupoglu SE, Hazar AI, Can Balcı MB, Nas Y, Yilmazer F, Aksoy SH. The adverse influence of spina bifida occulta on the medical treatment outcome of primary monosymptomatic nocturnal enuresis. Arch Ital Urol Androl. 2014 Dec 30;86(4):270-3.

1.4 Cakiroglu B, Tas T, Esen T, Ates L, Aksoy SH. Myxolipoma of the renal capsule: A case report. Int J Surg Case Rep. 2015;6C:48-50.

1.5 Tas T, Cakiroglu B, Hazar AI, Balci MB, Sinanoglu O, Nas Y, Yilmazer F. Monosymptomatic nocturnal enuresis caused by seasonal temperature changes. Int J Clin Exp Med. 2014 Apr 15;7(4):1035-9.

1.6 Cakiroglu B, Sinanoglu O, Abci İ, Tas T, Dogan AN, Aksoy SH, Bilsel Y. An unusual cause of hematuria; primary epiploic appendagitis. Int J Surg Case Rep. 2014;5(12):902-5.

1.7 Cakiroglu B, Eyyupoglu SE, Tas T, Balci MC, Hazar I, Aksoy SH, Sinanoglu O. Are Hounsfield densities of ureteral stones a predictive factor for effectiveness of extracorporeal shock wave lithotripsy? Int J Clin Exp Med. 2014 May 15;7(5):1276-83.

1.8 Cakiroglu B, Eyyupoglu SE, Tas T, Esen T, Acar O, Aksoy SH. Renal papillary attenuation differences between primary and recurrent idiopathic calcium stone disease patients. Minerva Urol Nefrol. 2014 Jun;66(2):107-12.

1.9 Onuk Ö, Taş T, Şentürk AB, Sinanoğlu O, Balcı MB, Çelik O, Nuhoğlu B. Right-sided Bochdalek hernia with intrathoracic ectopic kidney in an advanced-age adult: a case report. Urol Int. 2014;93(3):368-70.

1.10 Cakıroglu B, Dogan AN, Tas T, Gozukucuk R, Uyanik BS. A case of recurrent renal aluminum hydroxide stone. Case Rep Urol. 2014;2014:212314.

1.11 Nuhoğlu B, Balci MB, Aydin M, Hazar I, Onuk Ö, Taş T, Fikri O. The role of bipolar transurethral vaporization in the management of benign prostatic hyperplasia. Urol Int. 2011;87(4):400-4.

1.12 Tas T, Cakıroglu B, Aksoy SH. Spontaneous renal pelvis rupture: unexpected complication of urolithiasis expected to passage with observation therapy. Case Rep Urol. 2013;2013:932529.

1.13 Özkan O., Mustafa B.C.B., Aydin İ.H., Tuncay T., Onur F., Arif Ö., Baris N. Comparison of caveolin 1 and PSA in prostate adenocarcinoma. Ciência e Técnica Vitivinícola 2015; 30(3): 352-360

1.14 Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu. Applicability and effectiveness of virtual reality simulator training in urologic surgery: A double-blind randomised study. Nobel Med 2014; 10(2): 66-71

1.15 Basri Cakiroglu, Tuncay Tas, Seyit Erkan Eyyupoglu, Aydin Ismet Hazar, M. Bahadir Can Balci, Suleyman Hilmi Aksoy, Bekir Sami Uyanik, Comparison of SWL and RIRS in Lower Calyceal Stones, Science Journal of Clinical Medicine 2013; 6(2):166-170

1.16 Basri Cakiroglu, Erkan Eyyupoglu, Tuncay Tas, Orhun Sinanoglu, Ismet Aydin Hazar, Mustafa Bahadir Can Balci, Suleyman Hilmi Aksoy, Bekir Sami Uyanik. The Influence of Stone Size, Skin to Stone Distance and Hydronephrosis on Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Session and Shock Wave Numbers in Ureteral Stones. World J Nephrol Urol. 2013;2(2):60-64

1.17 Memduh AYDIN, Tuncay TAŞ, Gökhan GÜRSOY, Orhun SİNANOĞLU, Mustafa Bahadır Can BALCI, Aydın İsmet HAZAR, Barış NUHOĞLU. Penile Mondor's Disease Induced by Vigorous Sexual Activity: Two Cases, Two Different Approaches. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(6):1746-9

1.18 Aykut Buğra Sentürk, Musa Ekici, Ibrahim Tayfun Sahiner, Tuncay Tas, Basri Cakiroglu. Relationship between lower urinary tract symptoms and inguinal hernia. Arch Ital Urol Androl. 2016;88(4):262-265

1.19 Ersan Arda, Basri Cakiroglu, Tuncay Tas, Sinan Ekici, Bekir Sami Uyanik. Use of the UPOINT Classification in Turkish Chronic Prostatitis or Chronic Pelvic Pain Syndrome Patients. Urology 2016 Jul 27 97, 227-231.

3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

5.1 Memduh A., Aydın İsmet H., Mustafa B.C.B., Tuncay T., Özkan O. Barış N. Transüretral Elektro-Vaporizasyon: Video Sunumu. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 304, 2010

5.2 Aydın İsmet H., Tuncay T., Memduh A., Mustafa B.C.B., , Özkan O. Barış N. Klasik laparoskopik eğitim kutusu sisteminin ergonomik geçerliliği.. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 189, 2010

5.3 Mustafa B.C.B., Özkan O., Aydın İsmet H., Memduh A., Tuncay T., Barış N. Prostat adenokarsinomu tanısında Caveolin-1 PSA'ya altarnetif olabilir mi?  21. Ulusal Üroloji Kongresi, 246, 2010

5.4 Tuncay T., Mustafa B.C.B., Memduh A., Aydın İsmet H., Özkan O., Barış N. MR( model reality) simulatör: Model Gerçekliği içeren yeni bir laparoskopik eğitim kutusu tasarlanabilir mi?  21. Ulusal Üroloji Kongresi, 330, 2010

5.5 Mustafa B.C.B, Aydın İsmet H., Osman C., Tuncay T., Özkan O. Yusuf T. Ö., Barış N. Laparoskopik Radikal sistektomide ilk deneyimlerimiz.  8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 49, 2009

5.6 Aydın İsmet H., Mustafa B.C.B., Tuncay T., Osman C., Özkan O., Barış N. Laparoskopik pyeloplasti sonuçlarımız.  8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 173, 2009

5.7 Mustafa B.C.B., Tuncay T., Aydın İsmet H., Osman C., Özkan O., Barış N. Sanal gerçeklik (Virtual Reality) laparoskopi eğitimi.  8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 126, 2009

5.8 Mustafa B.C.B., Aydın İsmet H., Tuncay T.,  Osman C., Özkan O., İhsan D., Barış N. Laparoskopik radikal prostatektomide ender görülen komplikasyonlar.  8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği Toplantısı, 199, 2009

5.9 Mustafa B.C.B, Tuncay T., Aydın İsmet H., Özkan O., Osman C., Ziya A. Laparoskopik transperitoneal üreterolitotomi: Başlangıç deneyimlerimiz.  7. Ulusal Endoüroloji Kongresi 240, 2007

5.10 Aydın İsmet H., Özkan O., Mustafa B.C.B, Memduh A., Tuncay T., Osman C., Ziya A. Farklı ürolojik patolojilere sahip vakada uyguladığımız minimal invaziv yöntemler: PCNL, laparoskopik transperitoneal üreterolitotomi ve laparoskopik simple nefrektomi. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi 159, 2007

5.11 Mustafa B.C.B, Tuncay T. Aydın İsmet H., Özkan O., Memduh Aydın., Osman C., Ziya A.Atnalı böbrekte bilateral böbrek taşının PCNL ile tedavisi: Olgu Sunumu (2 Olgu).  7. Ulusal Endoüroloji Kongresi 162, 2007

5.12 Aydın İsmet H., Mustafa B.C.B., Tuncay T.,  Memduh A., Özkan O.,  Osman C., Ziya A. Laparoskopik transperitoneal üreterolitotomi. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi.117, 2007

6 Diğer Yayınlar

6.1 “Tıpta uzmanlık tüzüğündeki son değişiklikler ve asistanlıktaki önemi: Asistan gözüyle değerlendirme”, Türk Üroloji Derneği Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Antalya, 2009

6.2 “Ürolojik Laparoskopik Cerrahide, Sanal Gerçeklik Eğitimi.” Türk Üroloji Derneği Mayıs Ayı Toplantısı, İstanbul, 2009

6.3 Tuncay Taş, Barış Nuhoğlu. Ürolojik Lazer Uygulamalarında Öğrenme Eğrisi ve Eğitim Simülasyonları. Turk Urol Sem 2011; 2: 154-7

6.4 T. Taş, C. Balcı, Laparoskopik ürolojik cerrahi eğitimde yeni bir model: Sanal gerçeklik(vİrtual reality). Endoüroloji Bülteni, 2009;6:5-10

 Up