close
Doç. Dr. Burak Altun

Doç. Dr.Burak Altun

Doğum Yeri / Tarihi: Kahramanmaraş / 09.05.1979
Yabancı Dil: İngilizce
Uzmanlık Alanı: Kardiyoloji

Doktor Özgeçmişi

Eğitimi
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Uzmanlık Eğitimi
 
İş Deneyimleri:
 • 2020 Doç. Dr.- İstanbul Cerrahi Hastanesi
 • 2019 Doç. Dr. - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi
 • 2018-2019

Doç. Dr. - İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi

Doç. Dr. - İstinye Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

 • 2014-2018 Doç. Dr. - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji ABD
 • 2012-2014 Yrd. Doç. Dr. - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji ABD
 • 2009-2012 Uzm. Dr. – Adıyaman Devlet Hastanesi
 • 2004-2009 Arş. Gör. – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
 
Tecrübe Alanları:
 • Ekokardiyografi (Transtorasik ve transezofageal)
 • Tanısal koroner angiografi (Femoral ve Radial)
 • Kalp kateterizasyonu ve hemodinamik inceleme
 • Perkutan koroner girişimler (balon angioplasti ve stent implantasyonu)
 • İntrakoroner hemodinamik çalışma
 • Elektrofizyoloji Çalışma
 • Radyofrekans kateter ablasyonu
 • Cryo-ablasyon
 • Kalıcı kalp pili implantasyonu
 • ICD implantasyonu
 • CRT implantasyonu
 
 

Yayın ve Tebliğler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 •  Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
 •  B1. B Altun, H Tasolar, N  Eren, E Binnetoglu, M  Altun, A Temiz, E Gazi, A Barutcu, O Altunoren, Y Colkesen, 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "JACC Vol 62/18/Suppl C" bildiri kitapçığındaki "Epicardial Adipose Tissue Thickness in Hemodialysis Patients", C154 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2013
 •  B2.  H Tasolar, O Otlu, A Bayramoglu, M Balli, M Cetin, B Altun, H Pekdemir, R Ozdemir, 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "JACC Vol 62/18/Suppl C" bildiri kitapçığındaki "Effects of Coronary Collateral Circulation on Tp-e interval, Tp-e/QT and Tp-e/ QTc Ratios in Coronary Artery Disease Patients", C141 pp. Antalya, Türkiye, Ekim 2013
 • B3. H Tasolar, M Balli, M Cetin, B Altun, M Cakici, A Bayramoglu, Ö Otlu, H Pekdemir, 29. Ulusal Kardiyolji Kongresi konferansı dahilinde "JACC Vol 62/18/Suppl C" bildiri kitapçığındaki "Effect of smoking on Tp-e interval, Tp-e/QT and Tp-e/QTc ratios as indices of ventricular arrhythmogenesis", C140 pp. Antalya, Türkiye, Ekim 2013
 • B4. S Koroglu, A Suner, C Tuncer, A Akcay, A Nacar, B Altun, T Batyraliev, M Gokce,    B Eryonucu, R Yılmaz, 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "JACC Vol 62/18/Suppl C" bildiri kitapçığındaki "Anomalous Origin of the Right Coronary Artery From Contralateral Side: A Series of 17 Cases", C228 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2013
 • B5. H Tasolar, S Tasolar, D Kurtulus¸ B Altun, A Bayramoglu  O Otlu, M Balli, M Cetin, N Altunişik, Y Kapicioglu, H Pekdemir, 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "JACC Vol 62/18/Suppl C" bildiri kitapçığındaki "Increased Epicardial Adipose Tissue Thickness in Patients with Behcet's Disease", C164 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2013
 • B6. H Tasolar, T Mete, M Cetin, B Altun, M Balli, A Bayramoglu,  O Otlu, H Pekdemir, 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "JACC Vol 62/18/Suppl C" bildiri kitapçığındaki "Assessment of Diastolic Function with Mitral Annular Plane Systolic Excursion in Obese Adults", C160 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2013

 

 • B7. E. Gazi, M. Gencer, V. Hanci, A. Temiz, B. Altun, A. Barutcu, A.N.C. Gungor, S. Hacivelioglu, A. Uysal, A.Y. Colkesen, EHRA EUROPACE 2013 konferansı dahilinde "EP SupplementsVolume 15 Supplement 2" bildiri kitapçığındaki "Atrial conduction time, left atrial mechanical and electromechanical functions in patients with polycystic ovary syndrome", ii266, P1539 pp., Athens, Greece, Haziran 2013
 • B8.G. Acar, M. Sayarlioglu, A. Akcay, A. Sokmen, G. Sokmen, B. Altun, AB. Nacar, M. Gunduz, C. Tuncer., Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "Clinical Cardiology," bildiri kitapçığındaki "Assesment of atrial electromechanical coupling characteristics in patients with ankylosing spondylitis", Volume 31 (supplement 2), P27 pp., Antalya,Türkiye,  Mart 2008
 • B9. U. Kucuk, B.Altun, H. Turkon, M. Arslan , M. Altun 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Kapsamında Anatol J Cardiol 2017; 18 (Suppl 1): 1-109 Bildiri  KitapçığındakiThe relationship between cardiac fatty acid binding protein (H-FABP) and acute coronary syndrome risk scores . Antalya ,Türkiye 2017

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

D1. Altun B, Acar G, Akçay A, Sökmen A, Kaya H, Köroğlu S., "[Comparative effects of nebivolol and valsartan on atrial electromechanical coupling in newly diagnosed stage 1 hypertensive patients].", Turk Kardiyol Dern Ars , 563-7 pp., 2011 , DOI: 10.5543/tkda.2011.01585.

D2. Köroğlu S, Tuncer C, Acar G, Akçay A, Sökmen G, Yalçıntaş S, Nacar A, Altun B, Sökmen A, "Relation of inflammatory and oxidative markers to the occurrence and recurrence of persistent atrial fibrillation.", Turk Kardiyol Dern Ars , 499-504 pp., 2012 , DOI: 10.5543/tkda.2012.64160.

D3. B Altun, H Taşolar, S Bük, A Temiz, E Gazi, B Kırılmaz, S Saygı, "Tenekteplazın Koroner Girişim İmkanı Olmayan Bir Merkezde ST yükselmeli Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Kullanımın Etkinlik ve Güvenilirlik Açısından Sonuçları", Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi , 228-31 pp., 2013 , DOI: 10.7247/jtomc.20.3.7

D4. A Temiz, Ö Güngör, G Devrimsel, Y Uğurlu, M Çetin, T Erdoğan, Y Çiçek, Ö Şatıroğlu, M Bostan, B Altun, E Gazi, "Normotansif Erken Dönem Romatoid Artrit Hastalarında Arteryel Sertlik Bozulmamıştır", International Journal of Clinical Research , 1-4 pp., 2013

D5. E Gazi, A Temiz, A Barutçu, B Altun, Y Çölkesen, "Koroner Yavaş Akım Hastalarında Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi: İnflamasyon ve Aterosklerozun Belirteçleri", Koşuyolu Kalp Dergisi , false pp., 2013 , DOI: 10.5578/kkd.5640

D6. B Altun, YZ Tan, A Temiz, M Saçar, "Diyagonal Arterdeki Kas Bandına Bağlı Miyokard İskemisi ", Anatol J Clin Investig , 167-8 pp. 2013

D7. F. Güneş, M. Aşık, B. Altun, H. Şen, E. Binnetoğlu, E. Akbal, S. Özçelik, K. Ukinç. Aşikar ve Subklinik Hipotroidili Hastalarda Karotis Arter İntimia Media Kalınlığı ve Nötrofil Lenfosit Oranı.Journal of Clinical and Experimental Investigations,

D8. A. Temiz, AU. Yener, A. Barutcu, E. Gazi, B. Altun, A. Bekler, A. Vural, T. Ozkan, T. Kurt, G. Erbag, H. Sen.Önceden koroner anjiyografi ile koroner arter hastalığı tanısı konulmuş hastalar uygun medikal tedavi altında mı? Türk Göğüs Kalp Dama 2015; 23(2):251-7

D9. E. Gazi, A. Temiz, B.Altun, A. Barutcu, Y. Colkesen. Sol Ana Koroner ve Sağ Koroner Arterden Köken Alan Çift Sirkumfleks Arter: Nadir Bir Koroner Arter Anomalisi Olgusu. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2013;21(1):10-2

D10. Bekler A, Gazi E, Erbağ G, Peker T, Barutçu A, Altun B, Temiz A, Yılmaz M. [Relationship between presence of fragmented QRS on 12-lead electrocardiogram on admission and long-term mortality in patients with non-ST elevated myocardial infarction]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Dec;42(8):726-32. doi: 10.5543/tkda.2014.79438. Turkish

D11.Gazi E, Temiz A, Altun B, Barutçu A, Bekler A, Güngör O, Yener AU, Kurt T, Ozcan S, Gazi S. The association between serum uric acid level and heart failure and mortality in the early period of ST-elevation acute myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Sep;42(6):501-8. doi: 10.5543/tkda.2014.65507

D12. Tan YZ, Özdemir S, Altun B, Çelik F. Assessment of Heart Rate Recovery with GATED-Myocardial Perfusion Scintigraphy Outcome in Patients with Coronary Artery Disease: A Retrospective Study and Institutional Experience. Mol Imaging Radionucl Ther. 2016 Oct 5;25(3):121-127. doi: 10.4274/mirt.60252.

D13. Köroğlu S, Canbaz DH, Altun B. Karbamezepine bağlı Atriyoventriküler Tam Blok International Journal of Clinical Research 2014;2(1):26-28

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

E1.. B.Kantarceken,A.Cetinkaya,F.Ezberci,B.Altun,H.Yerhan,C.Citirik,  konferansı dahilinde "Turkish Journal of Gastroenterology" bildiri kitapçığındaki "anal lezyonlar dışındaki nedenlere bağlı alt gastrointestinal kanama ile başvuran olguların etyolojik ve demografik değerlendirmesi", PB05/26 pp., Malatya, Türkiye, 2005

 E2. B.Kantarceken, A.Cetinkaya, H.Yerhan,İ.T.Kale, B.Altun, G.Yildirim’, konferansı dahilinde "Turkish Journal of Gastroenterology" bildiri kitapçığındaki "Alt gastrointestinal endoskopi yapılan hastalarımızda kolorektal kanser sıklığı ve lokalizasyonları", PB 04/30 pp., Malatya, Türkiye, 2005

E3. B.Kantarceken, A.Cetinkaya, E.Bülbüloğlu, B.Altun,H.Yerhan,C.Citirik,  konferansı dahilinde "Turkish Journal of Gastroenterology" bildiri kitapçığındaki "’Üst gastrointestinal sistem kanamalı olgularımızda nedenler ve demografik özellikleri’", PB 04/25 pp., Malatya, Türkiye, 2005

 E4.  M. Gencer, E. Gazi, A. Temiz, S. Hacıvelioğlu, A.Çakır Güngör, A. Barutçu, B. Altun, A. Uysal, V. Hancı, 11.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi & 5.FGOM Kongresi konferansı dahilinde "11.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi & 5.FGOM Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Gestasyonel diyabetli gebelerde QT dispersiyonunun araştırılması (ön bulgular)", 278 pp., Antalya Türkiye, Mayıs 2013

E5. E. Gazi, M. Gencer, A. Temiz, A. Barutçu, B. Altun, A.Ç. Güngör, S. Hacıvelioğlu, A. Uysal, E. Coşar, 11.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi & 5.FGOM Kongresi konferansı dahilinde "11.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi & 5.FGOM Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Gestasyonel Hipertansiyon P Dalga Dispersiyonunu Arttırır mı?”", ep389 pp., Antalya,Türkiye, Mayıs 2013

 E6. E Gazi, M Uray, V Hancı, A Temiz, B Altun, A.N.C Güngör, U Öztürk, B Kırılmaz, 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kard Der Arş 2012 supp 2" bildiri kitapçığındaki "Polikistik Over Sendromlu Genç Kadınlarda QT dispersiyonu Varlığının Araştırılması", 151 pp, Antalya, Türkiye, Ekim 2012

 E7.Gazi E, Bayram B, Gazi S, Temiz A, Kirilmaz B, Altun B, , 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kard Der Arş 2012 supp 2" bildiri kitapçığındaki "Prognostic value of neutrophil/lymphocyte ratio in patients with acute miyocardial infarction", 036 pp. Antalya, Türkiye, Ekim 2012

E8. B Altun, H Taşolar, S Bük, A Temiz, E Gazi,B Kırılmaz, S Saygı, 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kard Der Arş 2012 supp 2" bildiri kitapçığındaki "Tenekteplazın non invaziv bir merkezde ST yükselmeli miyokard enfarktüslü hastalarda kullanımının etkinlik ve güvenilirlik açısından sonuçları", 284 pp. Antalya, Türkiye, Ekim 2012

E9. B Altun, M Altun, G Acar, M Kılınç, A Küçük, B Sönmez, ATemiz, E Gazi, B Kırılmaz, S Saygı, 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kard Der Arş 2012 supp 2" bildiri kitapçığındaki "Hepsidin ST yükselmesiz miyokard enfarktüslü hastalarda yeni bir kardiyak belirteç olabilir mi?", 286 pp. Antalya, Türkiye, Ekim 2012

E10. A Temiz, E Gazi, B Altun, Ö Güngör, 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kard Der Arş 2012 supp 2" bildiri kitapçığındaki "Epikardiyal yağ dokusu miyokard perfüzyon sintigrafisinde iskemi ve/veya infarkt varlığıyla ilişkilidir", 144 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012

E11. A Temiz,  O Güngör, G Devrimsel, Y Uğurlu, M Çetin, T Erdoğan,Y Çiçek, Ö Şatıroğlu, M Bostan, B Altun, E Gazi, 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kard Der Arş 2012 supp 2" bildiri kitapçığındaki "Romatoid Artrit Hastalarında Arteriyel Sertlik", 245 pp. Antalya, Türkiye, Ekim 2012

 E12. F. Güneş, M. Aşık, B. Altun, H. Şen, E. Binnetoğlu, A. Temiz, E. Akbal, N. Bozkurt, S. Özçelik, K. Ukinç. Aşikar ve Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Karotis İntima Media Kalınlığı ve Nötrofil Lenfosit Oranı. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2013, P155.

 Up