close

Nöroloji

Nörolojinin gerektirdiği tüm nörofizyolojik incelemelerin yanı sıra İstanbul Cerrahi Hastanesi Nöroloji Kliniği, “Alzheimer ve Parkinson Kliniği” ile öne çıkmaktadır.

Beyin, omurilik ve sinir sisteminin özelliklerini araştıran, çeşitli sebeplerle bu sistemde ortaya çıkan bozuklukları ve hastalıkları inceleyen Nöroloji, Nöroşirurji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Radyoloji, Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi, İç Hastalıkları, Yoğun Bakım ve Reanimasyon Üniteleri, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları ile multidisipliner çalışma sistemiyle hastalarına tanı, tedavi ve takip hizmeti vermektedir.


Nöroloji Kliniği’nin Hizmet Verdiği Hastalıklar;

 • Kas hastalıkları
 • Periferik sinir hastalıkları ve diyabetik nöropatik ağrı
 • Migren ve diğer başağrısı hastalıklarının teşhis ve tedavisi
 • Epilepsi (Sara)
 • Beyin, damar hastalıkları,(felç )
 • Uyku bozuklukları
 • Baş dönmesi
 • Multiple skleroz (MS)
 • Parkinson
 • Alzheimer ve demans


Nörolojik hastalıklarının tanı ve tedavisinde laboratuvar hizmetlerinin ve nörofizyolojik incelemelerin katkısı büyüktür. Nöroloji Bölümü, nörolojinin gerektirdiği tüm nörofizyolojik incelemeleri uygulayabilecek bir yapıdadır.

Elektrofizyoloji Ünitesi’nde;

 • Elektronöromiyografi (EMG),
 • Elektroensefalografi (EEG), EEG-Video Monitorizasyonu incelemeleri,
 • Visual Evoked Potansiyel (VEP) Görme Siniri Testi, 
 • Polisomnografi (PSG) Uyku Testi yapılmaktadır.


Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra sistemik hastalıklar, nörosirurjikal hastalıklar, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon  bölümlerine  laboratuvar desteği verilmektedir.

 

POLİSOMNOGRAFİ (PSG) (UYKU APNESİ TESTİ)

Uyku apnesi testi, hastalığın tespiti ve tedavisi sürecinde en önemli aşamadır. "Polisomnografi" denilen uyku apnesi testi tüm gece boyunca beyin aktivitesinin ve solunumsal olayların kaydedildiği bir testtir.

Uyku apnesi testi olan Polisomnografi, uyku sırasında beyin dalgaları, göz hareketleri, ağız ve burundan hava akımı, horlama, kalp hızı, bacak hareketleri ve oksijen seviyelerinin ölçümü esasına dayanır. Uyku apnesi testini yaptırabilmek için hastaların bir gece uyku odasında kalmaları gerekir. Test sırasında vücudun çeşitli noktalarına bağlanan kablolarla alınan sinyaller odanın dışındaki bilgisayara aktarılır. Sabaha kadar alınan bu kayıtların incelenmesiyle, uyku süresince solunumun kaç defa durduğu, ne kadar süre ile durduğu, durduğunda oksijen değerlerinin ve kalp hızının nasıl etkilendiği ve derin uykuya dalınıp dalınmadığı gibi birçok parametreye bakılabilir.

Parkinson Hastalığı

Vücutta hareketin kontrolünde önemli bir rolü olan dopamin isimli kimyasal bir maddenin eksikliği ile ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Sinsi ve yavaş ilerleyen bu hastalık, genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde görülmektedir. Hareketlerin yavaşlaması, ellerde titreme, hareket etmede güçlük, vücudun öne eğilmesi, yüz ifadesinde donukluk gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Nörolojik muayene ile tanı konmaktadır. Uzun süreli bir ilaç tedavisi gerektirmektedir. Doğru tedavi ve düzenli takip ile hastaları yıllarca yaşam kalitesini belirli bir seviyede tutarak tedavi etmek mümkündür.


Alzheimer Hastalığı 

Genellikle 60 yaş ve üzerinde ortaya çıkan, kesin olarak bilinmeyen sebeplerle sağlıklı beyin dokusu bozulması sonucunda, zihinsel ve sosyal yeteneklerde günlük işlevlerin bozulmasına neden olan bir hastalıktır. 60 yaşında Alzheimer görülme oranı %10 civarındadır. 80 yaşında ise %50'lik bir görülme sıklığı söz konusudur. Günlük hayatı etkileyecek düzeyde unutkanlık, konuşma ve yazmada zorluk, kelime bulmakta zorlanma, konsantrasyon güçlüğü, zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar hastalığın başlıca belirtileri arasında yer almaktadır. Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte hastanın yaşam kalitesini artırmak ve ortaya çıkan psikolojik sorunlarla erken başa çıkabilmek adına çeşitli ilaçlar ve davranışsal tedaviler kullanılmaktadır.

Up