close
Uzm. Dr. Şerife Sevil Altunrende

Uzm. Dr.Şerife Sevil Altunrende

Doğum Tarihi: 1976
 

Doktor Özgeçmişi

Uzmanlık Eğitimi
  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Uzmanlık Sonrası Görevler
  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
  • Muğla Ortaca Devlet Hastanesi
  • Osmaniye Devlet Hastanesi
  • AİBÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
  • İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi : Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tecrübe Alanı : Radyoloji

Bilimsel Yayınlar

“Pulmoner embolide pulmoner arter obstrüksiyon indeksi ile D-dimer ve ortalama trombosit hacmi ilişkisi” AİBÜ tıp fakültesi, Dr Ahmet Büber Radyoloji uzmanlık tezi, 2011

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Altunrende S, Canan A, Yıldız S, Yıldız N, “Bilateral Thalamic Infarct: Occlusion of the Percheron Artery” Archives of Neuropsychiatry 2013; Doi: 10.4274/npa.y6940

A2. Atasoy HI, Yavuz T, Altunrende S, Güven M, Kılıçgün A, Polat Ö, Yeşiller E, Düzenli S, “A unique case of right-sided Poland sydrome with true dextrocardia and total situs inversus”, Eur J Pediatrics DOI 10.1007/s00431-012-1794-5

A3. Altunrende B, Altunrende S, Yıldız S, Yıldız N, “ Çeşitli Nörolojik Komplikasyonlarla Seyreden Bir Bruselloz Olgusu” Archives of Neuropsychiatry 2012; 49: 80-2 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. HI Atasoy,T Yavuz, S Altunrende, M Güven, A Kılıçgun, O Polat, E Yeşiller, SD Gepdiremen, “A Case of right-sided Poland Syndrome associated with situs inversus totalis”, 9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation December 2010

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Altunrende Ş S,  Karalök I,  Kaya E,  Server S, Dereli Bulut S, Ceyhan Ö. Böbrek Nakli Sonrası Hasta Takibinde Görüntüleme: Diğer Komplikasyonlar (Enfeksiyon, Malignite, Hipertansiyon, Ürolojik ve Vasküler Komplikasyonlar); Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2016;9(3):121-6

C2. Altunrende Ş S, Karalök I, Kaya E, Dereli Bulut S, Server S. Böbrek Nakli Sonrası Hasta Takibinde Görüntüleme: Rejeksiyon (Hiperakut, Akut, Kronik); Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2016;9(3):116-20

C3. Karalök I, Altunrende Ş S, Dereli Bulut S S, Server S. Böbrek Transplantasyonunda Nakil Öncesi Değerlendirme (Alıcı, Donör): Bilgisayarlı Tomografi ve BTA; Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2016;9(3):91-101

C4. Server S, Albayrak E, Dereli Bulut S, Karalök I, Altunrende ŞS. Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Komplikasyonların Radyolojik Değerlendirmesi ve Perkütan Girişimsel İşlemler; Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2016;9(3):66-71

C5. Dereli Bulut S S, Ceyhan Ö, Server S, Karalök I, Altunrende Ş S. Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Diğer Komplikasyonlar: Enfeksiyon/Abse/Hematom/Tümör/Siroz ve Komplikasyonları/Barsak Perforasyonu Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2016;9(3):63-5

C6. Kaya E, Ceyhan Ö, Balcı N C, Server S, Altunrende Ş S, Karalök I, Koçulu S, Gürmen A N. Karaciğer Transplantasyonunda Postoperatif Görüntüleme-Radyologların Bilmesi Gerekenler: Komplikasyonların Radyolojik Değerlendirilmesi (Bilier Komplikasyonlar: Obstrüksiyon (Stenoz/Taş)/ Safra Kaçağı ve Biloma); Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2016;9(3):58-62

C7. Server S, Karalök I, Dereli Bulut S S, Ceyhan Ö, Altunrende ŞS. Böbrek Transplantasyonu Sonrası Komplikasyonların Radyolojik Değerlendirmesi ve Perkütan Girişimsel İşlemler; Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2016;9(3):130-4

C8. Altunrende Ş S, Canan A, Öztürk H. Vajinal Atrezi Nedeniyle Gelişen Hidrometrokolpos Tanısında Ultrasonun Rolü; Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2015;46:4;121-123 

C9. Canan A, Altunrende S, Ovaryan hiperstimülasyon sendromunun sonografik özellikleri, Konuralp Tıp derg. 2014;6:64-66  

C10. Canan A, Halıcıoğlu S, Altunrende S, Gürel S, Pulmoner trunkusu basılayan pulmoner reses hematomu, SDÜ Tıp Fak. Derg. 2014;21:1;23-25

C11.  Altunrende Ş.S., Ölçün A., Aydın M.M, Gürel S, Bezoarların radyolojik bulguları Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(4, ek sayı 1): 72-74 

C12. Altunrende S, Demir K, Anık Y, Özdemir H, “Mediastinal lenfadenopatilerin BT Paternleri”, Haseki Tıp Bülteni 2010;48: 18-23  

C13. Altunrende S,  Anık Y, M.E. Altunrende, “Magnetic resonance ımaging features of hyperacute intracranial hemorrhage within the first minutes”, Haseki Tıp Bülteni 2010; 48: 50-2

C14. Altunrende S,  Anık Y, “Kistik retroperitoneal lenfanjiyom”, Haseki Tıp Bülteni 2010; 48: 47-9

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Altunrende Ş S, Canan A, Afşin H, Taslamacıoğlu T. D, Dikbaş O. “Tiroid Nodülü Tanısıyla Prezente Olan Sublingual Tiroid Doku Kalıntısı” 5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2012

D2. Dağıstan E, Gürel S, Canan A, Altunrende Ş. S. “Benzer Görünüm Farklı Tanı: Swyer James Sendromu ve İzole Pulmoner Arter Hipoplazisi” 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2012

D3. Canan A, Altunrende Ş S “Yenidoğan Hidroüreteronefrozunun Nadir Bir Nedeni” 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2012

D4. Koçak M, Gürel S, Çeldirme N, Altunrende S, Şengül N. “Nadir bir olgu: Bilateral Süperior Lomber Herni (Grynfelt Hernisi)” 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2012

D5. Altunrende Ş.S, Canan A. “Sol adrenal kitleyi taklit eden gastrik divertikül” Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı, Ankara, 2012

D6. Altunrende Ş.S, Canan A, Gürel S. “Subpubik kartilajinöz kist” Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı, Ankara, 2012 

D7. Altunrende Ş.S, Canan A. “İntraabdominal desmoid tümör” Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı, Ankara, 2012

D8. Canan A, Altunrende Ş.S. “Bilateral talamik enfarkt: Percheron arter oklüzyonu” Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı, Ankara, 2012

D9. Canan A, Altunrende Ş.S. “Koroid pleksus ksantogranülomu” Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı, Ankara, 2012

D10. Büber A, Altunrende Ş.S., Canan A. “Pulmoner embolide pulmoner arter obstrüksiyon indeksi ile D-dimer ve ortalama trombosit hacmi ilişkisi” 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya,2011

D11. Altunrende Ş.S., Ölçün A., Aydın M.M,Gürel S, Işık A.O. “Bezoarların BT ve MRG bulguları”, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya,2010

 Up