close

Doktor Özgeçmişi

İş Deneyimleri ve Eğitimler
 • Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Terapötik Bronkoskopi Ünitesi Direktörü 2015
 • Özel VM Medikal Park Hastanesi Kocaeli 2015
 • GOP Medical Park Hastanesi 2015
 • Özel Göztepe Medical Park Hastanesi 2009-2015
 • Özel Medicana Hastaneleri Çamlıca ve Bahçelievler Göğüs hastalıkları 2005-2009
 • Maltepe Üniversitesi Tıp fakültesi Göğüs Hastalıkları AnabilimDalı Başkanlığı 2002-2005.
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 2000-2002
 • İzmit Büyükşehir Belediyesi Göğüs Hastalıkları merkezi 1999-2000
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-1999
   
Mesleki Üyelikler
 • Europan Respiratory Society
 • American Thoracic Society

Ödüller

Young Investigators' Award: "Therapeutic Bronchoscopic Intervention with Resector Balloon" Karakoca Y, Aydemir C, Karaagac G. 15th World Congress for Bronchology

2003 yılında Türkiye’de yine ilk olarak Uygulamalı Terapötik Bronkoskopi Sempozyumu ve Kursunu düzenledi ve ülke genelinden katılan Göğüs Hastalıkları uzmanlarına Endobronşiyal tedavi uygulamalarını tanıtarak, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması için bir süreç başlattı. Prof. Dr. Karakoca, Göğüs Hastalıkları branşında ayrı bir yeri olan Terapötik bronkoskopi ve Akciğer Kanserinde lazer uygulamalarını standart tedavi yöntemi olarak uygulamaktadır. Başta solunum fizyolojisi, uyku bozuklukları, mekanik ventilasyon, girişimsel bronkoskopi, torakoskopi ve lazer ile akciğer kanseri tedavisi olmak üzere branşıyla ilgili pek çok alanda yurtdışından alınmış sertifikalara sahiptir. Yurtdışında yayınlanmış 20 kadar ve yayın aşamasında olan 10 kadar makalesi, 3 kitapta bölüm yazarlığı ve diğer çalışmalarıyla birlikte 90’In üzerinde bilimsel yayını ile 6 adet patenti bulunmaktadır.

Uzmanlık Alanları

Tedaviler
 • Solunum Yetmezliği
 • Teknesyumlu Tiroid Tarama
 • Venöz Dupleks Ultrasonografisi
 • Arter Kan gazı alma
 • Tiroit Peroksidaz Antikor Testi
 • Radyonükleer Kemik Taraması
 • Torasentez
 • Cea (Karsinoembriyonik Antijen)
 • Transtorasik İğne Aspirasyonu
 • Cnb (Memebiyopsisi)

Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1984-1992)
Uzmanlık: Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD (1992-1996)Up