TÜRKÇE
ENGLISH
DEUTSCHE
РОССИЯ
العربية

ÜROLOJİ

İstanbul Cerrahi - Üroloji

Üroloji

Üroloji ; kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen cerrahi bölümdür. Böbrekler, idrar yolları, mesane, prostat bezi, meni kanalları ve testisler ile ilgili her türlü rahatsızlığın tanı ve tedavisini içerir.

İstanbul Cerrahi Üroloji Kliniği Taş polikliniğinde, böbrek, mesane, idrar yolu (üreter) taşlarına yönelik tanı, tedavi ve önleyici tedbirler günümüz güncel literatür bilgileri kılavuzluğunda yapılmaktadır. Cerrahi uygulamada fleksibl, rigid üreterorenoskopi, perkütan nefrolitotomi yöntemleri Holmium lazer teknolojileri eşliğinde kullanılmaktadır. Taş cerrahi tedavi sonrası taşın kimyasal analizi, hastanın 24 saatlik idrar ve kan sonuçları değerlendirilerek önleyici tedavi ve tedbirler verilmektedir.

Erkek sağlığı günümüzde gittikçe önemini artırmaktadır. Günümüzde erkeklerin ortalama 5-10 yıl kadınlardan yaşam süreleri olduğunu düşünürsek ve bunun sebebinin sağlık kontrollerine kadınlara göre %50-60 daha az müracaat etmeleri olarak tespit edilmiştir. İstanbul Cerrahi Erkek Sağlığı Polikliniğinde, prostat ve erektil fonksiyon değerlendirmesi yanında Endokrinoloji ve Kardiyoloji bölümleri ile birlikte multidisipliner bir çalışma uygulanmaktadır. Bu şekilde erkek sağlığına yönelik risk oluşturan hastalıklar için tarama, tetkik, korunma yöntemleri ve gerekirse tedavi üzerine ortaklaşa karar alınmaktadır. Erkek sağlığı polikliniğimizde hastalıkların prostat sağlığı ve erektil fonksiyonlarının (erken boşalma, erektil disfonksiyon, sertleşme sorunu, penis eğriliği, penis protezi, erkek yaşlanma sağlığı) çözümüne katkı sağlanırken, bunun ilaveten gerekli hastalarda endokrin ve metabolik değerlendirmeler ile kardiyolojik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Prostat değerlendirmesinde idrar ve kan analizi(total PSA, serbest PSA, Üre, Kreatinin v.b tetkikler) , idrar akım hızı ölçümü(üroflowmetri), üriner sistemin ultrasonik değerlendirmesi, postmiksiyonel rezidü ölçümü, gerekli hastalarda basınç-akım çalışması yapılmaktadır. Prostat kanser şüphesi olan hastalarda TRUS-biyopsi işlemi genel veya lokal anestezi altında yapılmaktadır. Gereken hastalarda satürasyon biyopsisi yapılmaktadır. Prostat büyümesine bağlı idrar zorluğu çeken hastalarda; TUR prostatektomi tedavisi yanında, son yıllarda popüler hale gelen GreenLight HPS Lazer (120 watt) yöntemiyle hastalar tedavi edilebimektedir. Biyopsi sonrası prostat kanseri tespit edilen hastalarda laparaskopik ve açık cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir.

İstanbul Cerrahi İnfertilite(Kısırlık) polikliniğinde, erkek üreme organlarına ait anatomik ve fonksiyonel değerlendirmeler ultrasonografi, sperm tahlili, hormon analizleri ile yapılmaktadır. Gerekli görülen hastalarda kromozomal ve genetik değerlendirmeler yapılmaktadır. Cerrahi olarak Mikroskobik Varikoselektomi, TUR-ED, Mikro-TESE, Epididimovazostomi, Vazektomi gibi tüm infertilite operasyonları uygulanmaktadır.
 
İstanbul Cerrahi idrar kaçırma(inkontinans) polikliniğinde; Kadın ve erkeklerdeki idrar kaçırma bozukluklarının teşhisinde kullanılan idrar akım hızı ölçümü , ürodinamik değerlendirme, postmiksiyonel rezidü ölçümü işlemleri yapılmaktadır. Hastalara medikal ve davranış tedavisi yanında TENS uygulamaları, Botox tedavisi, enjeksiyon materyalinin mesane boynuna uygulanması gibi cerrahi işlemler yapılabilmektedir. İdrar kaçırma cerrahi tedavisinde TOT, TVT, Pubovaginal Sling, sistosel, rektosel onarımı ve yapay sfinter takılması operasyonları uygulanmaktadır.

İstanbul Cerrahi Üroonkoloji polikliniğimizde, böbrek, idrar yolları, mesane, prostat, üretra, testisler ve penis kanserinin tetkik ve tedavisine yönelik işlemler uygulanmaktadır. Üriner sistem Ultrasonografi, Tüm Batın Tomografi ve MR çekimleri, Prostat biyopsisi, İdrar Sitolojisi, NMP-22 testi gibi tüm tetkikler yapılmaktadır. Cerrahi olarak radikal nefrektomi, parsiyel nefrektomi, total sistektomi, radikal prostatektomi, radikal orşiektomi, RPNLD gibi tüm onkolojik cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.


ÜROLOJİ BÖLÜMÜ ALT BRANŞ DALLARI
1-Erkek Sağlığı Polikliniği
2-Böbrek ve idrar yolu Taş polikliniği
3-Erkek İnfertilitesi(Kısırlığı) polikliniği
4-İdrar kaçırma(inkontinans) polikliniği
5-Üroonkoloji polikliniği

Devamı GİZLE

Teknik Ekipmanlar

- Penil Doppler Dupleks Ultrasonografi (Vizüel görsel stimulasyonla)
- Rijid Üreterorenoskopi
- Fleksible Üreterorenoskopi
- Erişkin Perkütan Nefrolitotomi
- Çocuk Perkütan Nefrolitotomi
- Holimum Lazer (HPV tedavisi, idrar yolu darlıkları ve Taş tedavisi için)
- Greenlight HPS 120 Watt Lazer
- ESWT cihazı erektil disfonksiyon tedavisi

Devamı GİZLE

Testler

- Transabdominal Ultrasonografi
- Penil Doppler Dupleks Ultrasonografi
- Üroflowmetri (İdrar Akım Çalışması)
- Ürodinami (Sistometri, Basınç –akım çalışması)

Devamı GİZLE