TÜRKÇE
ENGLISH
DEUTSCHE
РОССИЯ
العربية

ÜROLOJİ

İstanbul Cerrahi - Üroloji

Üroloji

Ürolojik hastalıklarda her yaş grubuna özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı ve multidispliner yaklaşımın benimsendiği İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu Üroloji Kliniği'nde; böbrek ve idrar yolu taş hastalıkları, prostat hastalıkları, ürolojik kanserler, idrar kaçırma sorunları gibi tüm hastalıkların tanı ve tedavisine alanında uzman hekimler tarafından çözüm bulunuyor. 


Erkek Sağlığı Polikliniği

Poliklinikte, erkek sağlığına risk oluşturan prostat sağlığı, erken boşalma, erektil disfonksiyon, sertleşme sorunları, penis eğriliği ve protezi, erkek yaşlanma sağlığı gibi hastalıklarda gerekli duyulduğunda endokrin ve metabolik değerlendirmeler ile kardiyolojik tedavi yöntemleri, uzman hekimlerce multidisipliner yaklaşımla tedavi ediliyor. 

Taş Hastalıkları Polikliniği

Böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelere böbrek taşı adı veriliyor. Toplumda oldukça sık görülen böbrek taşlarının oluşum mekanizması bilinmiyor. Ancak genetik yatkınlık taş oluşumunda önemli bir faktör oluşturuyor. Erkeklerde kadınlara oranla üç kat fazla görülen böbrek taşları tedavisi, İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu Üroloji Kliniği'nde kapalı endoskopik ameliyatlar ile gerçekleştiriliyor. 

  • Kapalı Üreter Tanı Tedavisi-Üreterolitotripsi (URS)
URS, böbrek ile mesane arasındaki idrar kanalı taşları için uygulanan tedavi yöntemi olarak biliniyor. Ameliyathane ortamında genel ya da spinal anestezi ile yapılan ameliyatlarda, herhangi bir kesi olmaksızın "Üreterorenoskop" adı verilen aletlerle önce mesaneye, oradan da üretere girilerek taş vücuttan alınıyor. Hasta, operasyon ardından bir gün içerisinde normal yaşantısına geri dönebiliyor.

  • Endoskopik Böbrek Tanı Tedavisi-Perkütan Nefrolitotomi (PCNL)
PCNL, genellikle 2 cm ve üzeri böbrek taşlarının tedavisinde uygulanıyor. Böbrek hizasına 1 cm boyutundaki kesiden, özel bir takım aletler yardımıyla ciltten böbreğe bir boru parçası yerleştiriliyor. Optik cihaz yardımıyla böbrek içindeki taş, video sistemi ile monitörde görülüyor. Lazer yardımı ile taş kırılıyor ve forsepsler yardımıyla vücut dışına alınıyor. Açık böbrek ameliyatlarına göre iyileşme süreci oldukça hızlı olan bu yöntemde, hasta iki gün gibi kısa bir sürede günlük aktivitelerini gerçekleştirebiliyor.

  • Flexible Üreterorenoskopik Litotripsi
Normal üreterorenoskopla ulaşılamayan taşlar için kullanılan bir tedavi şeklidir. Genel anestezi ile ameliyathane şartlarında gerçekleştirilen bu tedavi yönteminde, herhangi bir yer kesilmeden veya delinmeden özel kıvrılabilir aletlerle önce mesaneye, oradan da böbreğe girilerek taş alınıyor. Operasyon sonrası hasta bir gün içinde taburcu olup gündelik yaşantısına dönebiliyor. Gelen toplar damarlar bağlanarak hastanın tedavisi sağlanıyor. 

İdrar Kaçırma Polikliniği

Kadın ve erkeklerde idrar kaçırma günübirlik cerrahi yöntemlerle tedavi ediliyor. İdrar kaçırma bozukluklarının teşhisi için idrar akım hızı ölçümü, ürodinamik değerlendirme ve postmiksiyonel rezidü ölçümü işlemleri yapılıyor. Hastalara medikal ve davranış tedavisi yanında TENS uygulamaları, botox tedavisi, enjeksiyon materyalinin mesane boynuna uygulanması gibi cerrahi işlemler de uygulanabiliyor. Klinikte idrar kaçırma cerrahi tedavisinde TOT, TVT, Pubovaginal Sling, Sistosel, Rektosel onarımı ve Yapay Sfinter takılma operasyonları gerçekleştirilebiliyor. 

Erkek Üreme Sağlığı Polikliniği 

Erkek üreme organlarına ait anatomik ve fonksiyonel değerlendirmeler Ultrasonografi, Sperm Tahlili ve Hormon Analizleri ile yapılıyor. Klinikte, gerekli görülen hastalarda kromozomal ve genetik değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. Cerrahi olarak Mikroskobik Varikoselektomi, TUR-ED, Mikro-TESE, Epididimovazostomi, Vazektomi gibi tüm İnfertilite operasyonları uygulanıyor.

Prostat Hastalıkları

Erkeklerde en sık görülen hastalıkların başında prostat hastalıkları geliyor. Prostat büyümesi genellikle "iyi huylu bir tümör" olarak büyüme şeklinde görülüyor. Hastalarda idrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma gibi belirtiler görülüyor. Özellikle ailesinde prostat hastalığı olan erkeklerin 50 yaşından sonra düzenli PSA testi yaptırması öneriliyor. Tanı konulduktan sonra tedaviye hastalığın derecesine göre karar veriliyor. Hastalar genellikle ilaçla takip ediliyor. Cerrahi müdahale gerektiğinde ise İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu'nun Uzman Üroloji Hekimleri tarafından "TUR-P yöntemi" ile ameliyatlar yapılıyor. 

Ürolojik Kanserler

Böbrek, prostat ve mesane kanserlerinin görülmesinde ailevi yatkınlık önemli bir yer tutuyor. Ailesinde bu kanser türlerinden geçmişi olan kişilerin düzenli olarak kontrollerini yaptırması öneriliyor. Teşhis konduktan sonra kanserin cinsine göre İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu Üroloji Kliniği'nde laporoskopik ya da açık ameliyatlarla tedavi uygulanıyor. 

Varikosel (Damar Genişlemesi)

Varikosel, erkekteki testislerden kalbe dönen toplar damarlarda oluşan bir çeşit damar genişlemesi olarak tanımlanıyor. Kısırlık sorunu görülen erkeklerin yüzde 25-30'unda Varikosel görülüyor. Fiziksel muayene ile tanı konulan Varikosel, cerrahi yollarla tedavi ediliyor. Klinikte, gözle ya da mikroskop eşliğinde kasık bölgesinden yapılan operasyonla testisten gelen toplar damarlar bağlanarak hastanın tedavisi sağlanıyor. 

Çocuk Ürolojisi

Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar geçen süre boyunca (0-17 yaş arası) solunum, sindirim ve boşaltım sistemini tedavi eden klinikte çocuğun gelişimi, fizolojisi ve psikolojisi alanında uzman hekimler tarafından önemseniyor. 
Modern tedavi yöntemlerinin benimsendiği klinikte,
  • Yenidoğan Cerrahi Hastalıkları,
  • Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıkları, 
  • Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları,
  • Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları multidiisipliner yaklaşımla tedavi ediliyor.

Sünnet

Doğumdan sonra her yaşa yapılabilen sünnet, İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu Üroloji Kliniği'nde ameliyathane şartlarında,cerrahi prensiplere uyularak uzman cerrahlar tarafından yapılıyor.

Devamı GİZLE

Teknik Ekipmanlar

- Penil Doppler Dupleks Ultrasonografi (Vizüel görsel stimulasyonla)
- Rijid Üreterorenoskopi
- Fleksible Üreterorenoskopi
- Erişkin Perkütan Nefrolitotomi
- Çocuk Perkütan Nefrolitotomi
- Holimum Lazer (HPV tedavisi, idrar yolu darlıkları ve Taş tedavisi için)
- Greenlight HPS 120 Watt Lazer
- ESWT cihazı erektil disfonksiyon tedavisi

Devamı GİZLE

Testler

- Transabdominal Ultrasonografi
- Penil Doppler Dupleks Ultrasonografi
- Üroflowmetri (İdrar Akım Çalışması)
- Ürodinami (Sistometri, Basınç –akım çalışması)

Devamı GİZLE