close

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Bölümünde, göğüs boşluğu içerisinde kalp dışında kalan organ ve dokuların yani; göğüs duvarı, akciğerler, mediasten, diyafram, yemek borusuna ait hastalıkların cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Akciğer kanserinin cerrahi tedavisi bölümün en yoğun olarak çalıştığı alanlardan biridir. Gerek evreleme, gerekse kanserli dokunun çıkarılması aşamalarında hastayı en az yıpratacak yöntemlere başvurulmakta ve multidisipliner ekibin diğer üyeleriyle bu süreç devam etmektedir. Ameliyat öncesinde Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanlarınca değerlendirilen hastalar, Anestezi ve Yoğun Bakım uzman hekimleri ve hemşireleri ile iş birliği içerisinde ameliyat süreci ve sonrasında takip edilmektedir.

Bölümün diğer bir sorumluluk alanı da diğer tümörlerin akciğere yapmış olduğu metastazlara yönelik cerrahi tedavinin planlanmasıdır. Onkoloji Kliniği tarafından uygun görüldüğü durumlarda akciğerde bulunan metastazlar koruyucu prensipler doğrultusunda çıkarılmaktadır.

Tüm ameliyatlarda açık cerrahi müdahalelerin yanı sıra çağımızın gereği endoskopik cerrahi (VATS) operasyonları da tecrübeli, akademisyen cerrahi ekibiyle gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sonrası derlenme ve gündelik hayata dönüşün kısaldığı, ağrı kesici kullanımının azaldığı bu yöntemler sayesinde, hasta memnuniyeti de üst seviyeleri çıkmaktadır.

Göğüs Cerrahisi Bölümünde ayrıca göğüs kafesinin doğumsal veya edinsel şekil bozukluklarının düzeltilmesi, el ve koltukaltı bölgelerinin aşırı terlemesinin giderilmesi, göğüs boşluğunda biriken sıvıların sebeplerinin araştırılması ve tekrar oluşumunun engellenmesi, diyafram hastalıklarının teşhisi ve tedavisi, Myastenia Gravis hastalığında timektomi operasyonu, edinilmiş veya tümörlere bağlı nefes borusu darlığının giderilmesi ve travma sonrası değerlendirmeler de yapılmaktadır. Özofagus (yemek borusu) hastalıklarının cerrahi tedavisi de bölümümüzce uygulanmaktadır.

 

Bölümde Uygulanan Başlıca Ameliyatlar

 • Akciğer rezeksiyonları, iyi huylu ve kötü huylu tümörler, enfeksiyon kökenli rahatsızlıkların tümünü kapsayacak şekilde: wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi, sleeve rezeksiyon, pnömonektomi ve Minimal invaziv toraks cerrahisi (VATS)
 • Mediastinal kitlelerin değerlendirilmesi ve cerrahi tedavisi: mediastinoskopi, mediastinotomi
 • Ampiyem durumunda dekortikasyon, torakoplasti ve Eloesser flep ameliyatları, Monaldi prosedürü
 • Malign plevral efüzyonlarda göğüs tüpü/katateri takılması ve tekrarların engellenmesi için kimyasal plörodezis uygulamaları
 • Malign mezotelyoma’da tanı ve tedavi için cerrahi girişimler
 • ETS ameliyatı (endoskopik torakal sempatektomi) el,koltukaltı terlemelerinde cerrahi tedavi
 • Spontan pnömotoraksta VATS ile hava kaçağı tamiri, tekrarların engellenmesi
 • Göğüs duvarı rezeksiyonu ve sentetik materyal ile rekonstrüksiyon( yeniden şekillendirme), kunduracı ve güvercin göğsü tipi şekil bozukluklarında MIRPE yöntemi, Nuss operasyonu
 • Kalp cerrahisi sonrasında oluşan mediastinitlerde cerrahi tedavi (Sternal debridman ve flep ile rekonstrüksiyon)
 • Kaburga ve sternum kırıklarında dışardan ( Chrisofix ateli) ve içerden ( Stratos sistemi ) fiksasyon
 • Torasik outlet sendromunda (Omuz kapanı) cerrahi
 • Myastenia Gravis hastalığında VATS timektomi
 • Diyafragmaya stimülatör uygulamaları (Breathing pacemaker), diyafragma felcinde pilikasyon
 • Havayolu cerrahisi: Trakea (Nefes borusu) tümörü veya darlıklarında rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, dilatasyon (genişletme)
 • Perikardiyal efüzyonlarda VATS ile sıvı boşaltılması, perikardiyal doku örneklenmesi
 • Özofagus perforasyonlarında (delime, yırtılma) Tamir Cerrahisi
 • Özofagus Kanserlerinde Cerrahi Tedavi (Özofajektomi) 
 • Özofagusun İyi Huylu Tümörlerinin Cerrahisi                                   
 • Akalazya Cerrahisi
 • Toraks Travmalarında Cerrahi ve Medikal Takip
Up