İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Istanbul Cerrahi Sağlık Grubu; başarının arkasında insan faktörünün ve insana verilen değerin önemli olduğunu benimsemiş kurumlardan biridir. İnsan Kaynakları stratejik iş hedeflerine paralel, yenilikçi, proaktif ve sektörün dinamiklerine uygun İK süreçleri geliştiren ve uygulayan bir yapı içindedir.

Sektördeki yetenekleri kuruma kazandırmak ve yeni yetenekleri geliştirmek üzere doğru insan kaynakları planlaması ile çalışan sayısını artırmayı ve büyümeyi hedefleyen İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu; gerekli mesleki eğitimi almış, donanımlı, ekip çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli, kendini geliştirme potansiyeli yüksek çalışanlarla sektörde fark yaratmayı ilke edinmiştir.

İşe Alım ve Oryantasyon Süreci
Kurum kültürümüz, çalışma prensiplerimiz ve belirlenen yetkinlikler çerçevesinde yeni çalışanları bünyemize katmak temel amaçlarımızdan biridir.
İşe alım sürecimiz, şirketimize elektronik ortamda ulaştırılan başvuruların değerlendirilmesi ile başlar. Öz geçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adaylar iş görüşmelerine çağrılırlar. Aranan pozisyona en uygun adayı belirleyebilmek için İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticileri, işe alım sürecinde işbirliği yaparlar ve yetkinlik bazlı görüşme teknikleri kullanılarak adayların bilgi ve becerileri görüşmeler sırasında sorgulanır. Görüşmeler, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecek farklı ölçme ve değerlendirme araçları ile desteklenir. İşe alım yapılması planlanan pozisyona uygun aday yerleştirildiğinde ise diğer adaylarımıza telefon ya da elektronik posta vasıtasıyla mutlaka geri dönüş yapılır.
Bize başvurmak istiyorsanız; internet sitemizde yer alan “Bize Başvurun” başlığı altında niteliklerinize uygun bir pozisyona başvurabilir ya da genel başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca www.kariyer.net portalından da ilanlarımızı takip edebilirsiniz. Genel başvuruda bulunduğunuzda öz geçmişiniz otomatik olarak aday havuzumuza alınacaktır ve niteliklerinize uygun bir pozisyon oluşması durumunda sizinle irtibata geçilecektir.

İşe başlayan çalışanlarımız öncelikle Genel Oryantasyon Programı’na ardından da Bölüm Oryantasyon Programı'na dahil olmaktadır.

Program kapsamında;
• İnsan Kaynakları stratejileri ve uygulamaları
• Şirket tanıtımı, Şirket vizyon, strateji ve hedefleri
• Fonksiyon ve pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler
• Akreditasyon süreçleri
aktarılır.

Yetkinlik ve Performans Değerlendirme
İstanbul Cerrahi Sağlık Grubunda performans değerlendirme süreci, somut ve ölçülebilir hedeflere ve yetkinliklere dayalı olmasından dolayı oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen hedefler ve yetkinlikler doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Altı ayda bir gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Çalışanların performans düzeyi, kariyer planlarını, ödüllendirmeyi ve ücretlerini etkiler.
Temel, mesleki ve yönetsel yetkinliklerine paralel olarak hazırlanan Performans Değerlendirme Sisteminin amacı yıllık olarak tüm çalışmaların belirlenen sistematik dahilinde gözden geçirilmesi ve objektif olarak yönetilmesidir.

Temel Yetkinlikler
• İletişim
• Ekip çalışması
• Kendini geliştirme potansiyeli
• Müşteri (hasta) memnuniyeti
• Başarı odaklılık
• İş birliği geliştirme

Eğitim ve Gelişim Planlama Süreci
Sürekli ve verimli eğitim programlarıyla çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktayız. Bu sebeple her yıl, performans yönetim sürecini takiben, çalışanlarımızın bireysel gelişim ihtiyaçları konusunda yöneticiler ile İnsan Kaynakları Bölümü iş birliği içinde görüşmeler düzenlenir ve bu doğrultuda yıl içinde düzenlenecek eğitimler planlanır. Ayrıca çalışanlarımıza çizilen kariyer gelişim rotaları çerçevesinde ileride gelebilecekleri düşünülen pozisyonlara onları hazırlayabilmek için kişisel gelişim programları zenginleştirilir.

Kariyer Planlama ve Yedekleme
Her yıl performans değerlendirme sonuçlarına paralel olarak kariyer planlama ve yedekleme çalışmaları yapılmaktadır. Görevin getirdiği yetkinlikler çerçevesinde yatay ve dikey terfi imkanları mevcuttur. Açılan pozisyonlar öncelikle iç ilanla şirket içinde duyurulur ve bu ilanlara dileyen çalışma arkadaşlarımız başvurabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre kariyer ve terfi hareketleri yapılır.

Sunulan Haklar
Ücret ve Ek Menfaatler Politikamız; çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alır. Yüksek performansı ödüllendiren, adil ve yenilikçi bir yapıyı sürekli kılmayı amaçlar.
Sektör dinamiklerine paralel olarak Ücret ve Ek Menfaatler Politikamız yetenekli çalışanları İstanbul Cerrahi Sağlık Grubuna kazandırmak, çalışanların performansını, motivasyonunu ve bağlılığını arttırmayı hedefleyen rekabetçi bir sistem üzerine kurulmuştur.