Genel Cerrahi
TR
  • TURKISH TURKISH
  • ENGLISH ENGLISH
TR

Genel Cerrahi

GENEL CERRAHİ
Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, fıtık, karaciğer, safra kesesi, kolon ve rektum kanserlerinin teşhis ve tedavisi ile meme ve endokrin cerrahisi gibi birçok ameliyatın yapıldığı İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, deneyimli hekimler ve modern teknolojik yöntemlerle hizmet vermektedir.
Genel Cerrahi Kliniği’nde Verilen Hizmetler;

Üst Gastrointestinal Sistem

-Gist (Gastrintestinal Stromal Tümör)
-Hiatal Herni Gerd (Mide Fıtığı)
-Mide Kanseri
-Mide Ülseri
-Gastrit
-Mide Polipleri
-Mide ve Yemek Borusu Kanamaları
-Özofagus Kanseri

Alt Gastrointestinal Sistem

-Kolon Polipleri
-Kolon Kanseri
-Rektum Kanseri
-Apandisit
-Crohn Hastalığı
– Ülseratif Kolit
-Diveritüler Hastalık
-İncebağırsak Kanseri
-Mecdel Divertiküliti
-Rektal Prolapsus
-Gastroskopi
- Kolonoskopi

Makat Hastalıkları
-Fissür (Makat Çatlağı)
-Fistül
-Hemoroid (Baur, Mayasıl) Hastalığı
-Abse

Karaciğer Safra Yolları
-Akut ve Kronik Pankreatit
-Cerrahi Sarılık (Safra Yolu Tıkanıklığı)
-Pankreas Kanseri
-Safra Kesesi Taşları-İltihabı-Polipleri

Ameliyatsız Yöntemler

-Fenol (Kıl Dönmesinde)
-Anel (Botox Tedavisi)

Laparoskopik Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi ile safra kesesi, apandisit, kasık fıtığı, mide fıtığı, pankreas ve kolon (Kalın Barsak) ameliyatlarının yanı sıra ileri laparoskopik cerrahi tekniği gerektiren kalın bağırsak, böbrek üstü bezi, karaciğer ve dalak ameliyatları başarıyla uygulanmaktadir. Laparoskopik cerrahide standart ameliyat kesisi olmadığından estetik sonuç iyi, ameliyat sonrası ağrı ise en az seviyede olmaktadir. Hastalar çok kısa bir süre içinde gündelik yaşamlarına dönebilmektedirler.

Endoskopi Ünitesi
Endoskopi Ünitesi’nde, dijital görüntüleme teknolojisi kullanılarak teşhis ve tedavi amacıyla gastroskopi, kolonoskopi ve ERCP (Safra yolu taşlarının temizlemesi) işlemleri ve tedaviye yönelik endoskopik girişimler (Yemek borusu darlıklarında dilatasyon, kanserlerde stent uygulaması, beslenme tüplerinin takılması, kanamaların durdurulması) kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. Özel sterilizasyon ünitesi ile endoskopik uygulamalarda meydana gelebilen bulaşma riski ortadan kaldırılmakta, endoskopi işleminin daha güvenli olması sağlanmaktadir.

Reflü Cerrahi Merkezi
Reflü, kendini tipik olarak ağıza acı su gelmesi ve midede yanma şikâyetleri ile ortaya koyan, nüfusun yaklaşık %40’ını etkileyen, boğaz, geniz, akciğer problemlerine ve hatta astım gibi kalıcı sıkıntılara yol açabilen ciddi bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadir. İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu Reflü Cerrahi Merkezi, reflü hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgili teknoloji ve yöntemleri bünyesinde barındırmaktadır.

Endokrin Cerrahisi
Tiroid, böbreküstü bezi, pankreans, over (Yumurtalık) cerrahisi modern teknikleri ile uygulanmaktadır.

Meme Cerrahisi
Meme kanseri, kansere bağlı ölüm sebepleri arasında jinekolojik kanserlerden sonra ikinci sırada gelmektedir. Bazı ülkelerde ise ilk sırada ölüm nedeni olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu Meme Kliniği’nde meme kanseri için düzenli olarak muayene yapılması önerilmektedir. Kadınların kendi kendilerine yapacakları muayene de erken tanı için büyük önem taşımaktadir.
20-25 yaş arası her kadının her ay kendi kendini muayene etmesi, 30-40 yaş arası her kadının meme muayenesi olması, ultrasonografi ve mamografi çektirmesi ve 40 yaş üstü her kadının da yıllık doktor muayenesi ve mamografi yaptırması gerekmektedir.
Erken tanı meme kanserinin yol açabileceği ölüm nedenlerini daha aza indirerek, tedavi sonrası hastanın kısa sürede eski yaşam kalitesine dönmesi sağlamaktadir. Meme kanseri tedavisinde ilk tercih cerrahi müdahale oluyor. Cerrahi tekniklerde meme tümörü meme dokusundan çıkarıtilmakta veya tüm meme alınmaktadır.
Tüm memenin alındığı durumlarda hastanın radyoterapi ve kemoterapi süreçlerinin sona ermesinden sonra meme rekonstrüksiyonu söz konusu olmaktadir. Meme onarımı ile kaybedilen memenin doğal haline getirilmesi sağlanmaktadir. İstanbul Cerrahi Sağlık Grubu’nda modern teknikler ve deneyimli cerrahlar sayesinde doğala çok yakın bir meme oluşturabilmektedir.

Bölüm Doktorları