Gastroenteroloji

Gastroenteroloji

Yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer ve pankreans hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen İstanbul Cerrahi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği; endoskopi, kolonoskopi ve özofagoskopi, gastroskopi ve ERCP uygulamalarını başarıyla gerceklestirmektedir.

Endoskopi
Endoskopi; yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağının sürekli ve rahatsız edici şikâyetlerinin nedenini araştırmak ve gerekli durumlarda biyopsi alınarak mikroskobik incelemenin ardından kesin tanının konulması amacıyla yapılmaktadir.
İşlem, Helicobakteri pilori denilen bakterinin midede varlığını araştırmak için parça alınmasına, mide poliplerinin çıkarılmasına ve mide kanamalarında uygun durumlarda sklerotrapi yapılmasına olanak sağlamaktadir.
İstanbul Cerrahi Hastanesi Gastroenteroloji uzmanlarınca yapılan endoskopi, anestezi uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen 15 dakikalık bir işlemdir.  

Kolonoskopi
On iki parmak bağırsağından sonraki ince bağırsak ve kalın bağırsağın görüntülenmesine yarayan tanı yöntemi olan Kolonoskopi; başta kolon kanseri olmak üzere yaşamsal önem taşıyan birçok hastalığa erken tanı olanağı sağlamaktadir.
Ultrasonografi, MR, Bilgisayarlı Tomografi gibi tetkikler ile kesin tanı koyulamayan pek çok sindirim sistemi hastalığında gastroskopi ve kolonoskopi oldukça yararlıdır.
Kolonoskopide, bir ucunda kamera olan yaklaşık serçe parmak kalınlığında siyah bir hortum ile bağırsağa girilerek içerisi inceleniyor. Hiçbir şikayet olmasa da 50 yaş sonrası herkesin doktorunun önereceği aralıklarla kolonoskopi yaptırılması onerilmektedir.
İstanbul Cerrahi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde uzman gastroentroloji ve anestezi hekimlerince uygulanan işlem, öncesinde yapılması gerekenlerle birlikte kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.

Endoskopik Retrograt Kolanjiyo-Pankreatografi (ERCP)
Endoskopik bir girişim olan ERCP; safra ve pankreans kanallarının tıkanıklığındaki hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadir.
Uzman hekimler tarafından kan tetkikleri, ultrason veya tomografi gibi testlerden elde edilen sonuçlara gore ERCP yapılmasına karar verilmektedir.
İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde ERCP uygulaması ile endoskopi tüpü oniki parmak barsağına gönderilerek karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreastaki problemler görüntülenerek; teşhis koyuluyor ve aynı seans içinde tedavi için bir dizi işlem uygulanmaktadir. İşlem, bu konuda uzmanlaşmış gastroenteroloji uzmanı, hemşire ve anestezi uzmanından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir..